Welkom bij

Training Coaching Delft

  Intervisie begeleiding en trainingen/coaching op de werkvloer

  Training & Coaching Delft is anders en ervaren.
  Wij richten ons op het begeleiden van intervisie-groepen binnen organisaties en bedrijven. Om medewerkers/vrijwilligers te ondersteunen is intervisie een effectief middel dat de deelnemers stimuleert om zelf met oplossingen te komen voor hun werkgerelateerde vraagstukken. Daarnaast werkt het als bindmiddel door gezamenlijke thema’s en de openheid naar elkaar.
  Naast intervisie bieden we trainingen voor groepen op maat. Maar het is ook mogelijk om persoonlijk gecoacht te worden.
  Ons doel is steeds om mensen te begeleiden in hun proces om met zichzelf en anderen (collega’s, leidinggevenden, partners in het werkveld etc.) te leren omgaan. Door de sterke kanten van jezelf te ontwikkelen en de zwakkere kanten te accepteren wordt het makkelijker om samen te werken, het beste uit jezelf te halen en plezier te hebben in je werk. Goed voor de medewerker, goed voor de werkgever.
  Daardoor voelen mensen zich gesterkt in hun eigenwaarde en ervaren echte vrijheid.

onze missie

Wij willen graag organisaties en bedrijven ondersteunen met trainingen en intervisie voor alle medewerkers, van telefonist tot manager, vrijwilliger of beroepskracht.
Zodat zij elkaar beter leren begrijpen, accepteren en waarderen. Op de werkvloer vertaalt zich dit in betere samenwerking, een fijne werksfeer, betere resultaten en meer plezier.

Onze visie

Problemen ontstaan doordat een ideaalbeeld wordt gefrustreerd. Je wilt iets bereiken maar dat lukt niet, bijvoorbeeld een betere omgang met een collega, betere resultaten, om kunnen gaan met werkdruk etc.

Tussen de huidige realiteit en de gewenste situatie zitten belemmeringen waarvan de meeste slechts gedachten zijn:
“Ik kan het niet, dat lukt nooit, ik vertrouw mijn manager niet.”

De manier waarop je betekenis geeft aan je ervaringen bepaalt of je iets als een probleem ervaart of niet. De externe werkelijkheid is een afspiegeling van je interne (geestes-)toestand.

Door op zoek te gaan naar jouw innerlijke waarden en overtuigingen en uit te zoeken wat jou raakt in een bepaalde situatie, ontstaat er ruimte in het denken en kun je beter begrijpen hoe knelpunten op het werk ontstaan.

Relaties zijn de spiegel
waarin we onszelf mogen ontdekken.

Over Juul

 

Opleidingen

2014-2015 Gelukscoach – Heart4happiness
2014-2015 Voice Dialogue Module 1, 2 en 3 – Buro B.E.E.R
2013-2014 Loopbaancoaching – Scheidegger
2012 NLP Practitioner – Vilna.nl
2011-2012 Coachingsopleiding Mensgericht coachen – ACC (zie gcoach en counselling)
1989-1996 TCLA (Talen en culturen van Latijns-Amerika) Rijksuniversiteit Leiden

 

Ik heb ongeveer 20 jaar met heel veel plezier en bezieling met diverse doelgroepen gewerkt in het welzijnswerk. Bij het werken met kinderen, jongeren en later volwassenen (uit diverse culturen) was vooral het contact en de ondersteuning die ik kon bieden bij hun dagelijkse beslommeringen belangrijk voor mij.

Ik ging me gaandeweg steeds meer richten op het begeleiden van intervisie-groepen en het geven van trainingen aan medewerkers en vrijwilligers om hen uit hun vaste denkpatronen te halen. Om mensen een zetje te geven om anders met hun problemen om te gaan.
Sinds 2015 hebben wij ons eigen bedrijf en willen mensen ondersteunen om een zodanige geesteshouding en omgeving te creëren dat ze veel voldoening uit hun werk halen.

Opdrachtgevers: o.a. Participe Delft, Stek Den Haag, ’t Zetje Monster, PEP Den Haag en Vitalis Delft, Talentcoach Rotterdam en Den Haag, Werkcafé Live Rotterdam en Den Haag, Servicepunt Vlaardingen, SWOP Welzijn Pijnacker-Nootdorp,SWMD Midden-Delfland en Maassluis, MRDH (Metropool Regio Den Haag Rotterdam),VTV Delft, Mozaïek Wonen (woningbouw Moordrecht) en Vluchtelingenwerk.nl.

Over Gert

 

Ik ben naast mijn werk als strategisch adviseur bij de overheid al sinds 2005 bezig met persoonlijk leiderschap en effectieve communicatie.

Begin 2012 kwamen deze elementen mooi samen toen ik kennismaakte met Neurolinguistisch Programmeren (NLP). NLP gaat voor mij over denken én doen, sensitiviteit én keuzevrijheid. Zo heb ik geleerd om vanuit contact met mijzelf en de ander, goede strategische keuzes te maken.

Na de NLP Practitioner en Master Practitioner ben ik eerst mentor en co-trainer geweest, en heb een trainersopleiding gevolgd. Ik ben nu gecertificeerd en een ervaren NLP trainer, en breng op mijn trainingsdagen een solide inhoudelijke NLP-basis en mooie persoonlijke ervaringen in.

 

 

Aanbod trainingen & workshops

intervisievanorganisaties

Intervisie voor organisaties

Door middel van verschillende modellen komen de deelnemers via vraag en antwoord tot inzichten, bewustwording en verantwoordelijkheid voor eigen aandeel. Ik maak gebruik van speelse en visuele materialen zoals beeldkaarten, kwaliteiten en waardenkaarten, en leer de deelnemers verschillende technieken waaronder 5-stappenplan, succesintervisie en creatief denken (Omdenken).Er ontstaat binding tussen de collega’s of vrijwilligers en begrip voor elkaar, herkenning van problemen of vraagstukken. Er is aandacht voor wat je denkt, voelt, weet en niet weet. Zo komen onderliggende overtuigingen naar voren, en krijgen emoties de ruimte. De deelnemers voelen zich in staat om op een manier die bij hen past een antwoord te vinden op ingebrachte vraagstelling. In drie tot zes bijeenkomsten kan een gedegen intervisiestructuur binnen uw bedrijf worden opgezet.

 

benikdat

Ben ik dat? Van valkuil naar uitdaging.

Met deze training over kernkwaliteiten krijg je inzicht in eigen handelen en dat van de ander. Het kwadrant maakt op eenvoudige wijze zichtbaar hoe je onder bepaalde omstandigheden en met bepaalde personen in je valkuil schiet en hoe de ander jou raakt in je eigen irritatie. Ook wordt duidelijk waar je ontwikkelpunt ligt.

Je kunt oefenen met je eigen kwadrant en daarin ook die van de ander aanhaken. Heel visueel en duidelijk. Leidt tot zelfkennis en mildheid voor jezelf en de ander. Dit komt ten goede aan je persoonlijke en werkrelaties. Samenwerken wordt makkelijker en leuker.

 

anderekantenvanjezelf

Workshop of training Gastvrijheid/hospitality

Veel organisaties hebben vrijwilligers in dienst in de rol van gastvrouw/heer. Zij vervullen een belangrijke taak en zijn het visitekaartje van uw organisatie.
In deze training of losse workshop leren deelnemers wat gastvrijheid betekent, waaraan je het herkent en welke vaardigheden je daarvoor kunt inzetten. Er wordt geoefend in verschillende rollen waarbij deelnemers alle rollen vervullen: gastvrouw, klant/gast en observator. Omdat de observator feedback geeft ontdekken deelnemers hoe ze zelf omgaan met andere mensen en hoe zij overkomen bij de gasten of bezoekers. Daarnaast leren deelnemers om ook in lastige situaties (ontevreden bezoekers, klachten, boze klanten) een professionele houding aan te nemen, rustig te blijven en de bezoeker/klant serieus te nemen.

bindingspatronen

Communicatievaardigheden

Er zijn verschillende trainingen en workshops mogelijk. Thema’s die hierin worden verwerkt zijn: grenzen aangeven, feedback geven op een respectvolle manier, miscommunicatie en (voorkeurs-)gedragsstijlen aan de hand van het werken met de Roos van Leary. Maar ook een training “Gastvrijheid” voor uw vrijwilligers behoort tot de mogelijkheden.
Bij alle trainingen wordt vooral veel geoefend, om zo de deelnemer in de ervaring te plaatsen en het gevoel dat ontstaat de ruimte te geven en gedragspatronen zichtbaar te maken. Pas dan worden deelnemers zich bewust van hun eigen gedrag en hun eigen (mentale, fysieke en emotionele) reactie op gebeurtenissen of personen en kunnen dit eventueel bijsturen.
Er wordt altijd gewerkt met concrete voorbeelden uit de eigen werksituatie.

 

opkomenvoorjezelf

Feedback geven en ontvangen.

In deze tweedaagse training leer je op een respectvolle manier een ander terug te geven wat jij vindt, voelt en graag wilt van de ander. Feedback geven gaat ook over jou zelf; wat raakt jou en kun je dat naar de ander uitspreken. We vinden een balans tussen rekening houden met eigen wensen en verlangens en die van de ander. We gebruiken eenvoudige technieken die makkelijk te onthouden zijn en oefenen in kleine groepjes om te ontdekken welke communicatiepatronen je nu hanteert en hoe dat bij de ander overkomt. Inzichten in hoe je vertrouwen in een relatie kunt opbouwen, en (onbewuste) machtsverhoudingen komen ook aan bod.

 

wiewilikzijn

Van vastdenken naar creatief denken.

In deze training ontwikkelen deelnemers een manier van denken waarbij ze problemen transformeren tot mogelijkheden en kansen. In plaats van verzet te bieden tegen dat wat is, zegt men er ja tegen en accepteert dit als een feit. Daarna ontstaat ruimte voor mogelijkheden en een andere kijk op de zaak. Na afloop kennen de deelnemers verschillende technieken van omdenken zoals flexibel associeren, omkeren en kunnen deze toepassen in de dagelijkse praktijk. Ze ontwikkelen een creatieve denkwijze en houding t.a.v. problemen in de werksituatie. Ik geef deze training samen met Liesbeth Zoetmulder van Elzoet coaching en training.
Quotes van deelnemers:
“heel toepasbaar op eigenlijk alles”
“leuk afwisselend en enthousiast”
“door het anders kijken naar een probleem is het geen probleem meer maar wordt het een tip”.
“Leuke nieuwe werkvormen”.

 

image-02

Training begeleiding van vrijwilligers.

Doelstelling De training is bedoeld voor mensen die vrijwilligers begeleiden in hun werk en heeft als doel het vergroten van kennis, en het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van communicatie en dynamiek in het begeleiden van vrijwilligers. De  (vrijwillige) coördinator oefent begeleidingscompetenties, die hij direct kan toepassen in de praktijk. Hierdoor kan de vrijwilliger gemotiveerd en betrokken zijn werk (blijven) doen.

Inhoud In de training komen de volgende onderwerpen interactief aan bod: – gesprekstechnieken – grenzen aangeven – geven en ontvangen van feedback – miscommunicatie – voeren van een lastig gesprek.  De dagelijkse praktijk van de deelnemer is het uitgangpunt bij de training. Ik geef deze training samen met Liesbeth Zoetmulder van Elzoet Coaching en Training.

 

image-06

Fluitend aan het werk. Training voor loopbaanontwikkeling en perspectief.

De training leidt tot inzicht in loopbaanmogelijkheden en keuzes die jij daarin kan maken. Met als doel je dagelijkse bezigheden met meer plezier uit te voeren.

Daarbij staan de volgende vragen centraal :
Wat is mijn droom? (verbeelding/creativiteit)
Wat wil ik veranderen in mijn huidige situatie (en wat niet?) (loslaten)
Wat houdt mij tegen om te veranderen ? (Belemmeringen)
Wat heb ik nodig om een nieuw pad te kiezen? (hulpvraag)
Welke concrete stappen ga ik nu zetten om mijn droom te realiseren? (presentaties)
Ik geef deze training samen met Liesbeth Zoetmulder van Elzoet Coaching en Training.

Kijk ook op www.kijkhaar.nu.

Quotes van deelnemers:
“Heel praktisch en afwisselend, veel tips en aanwijzingen.”
“Spontane, vakbekwame trainers, een leuk duo.”
“Heel veel geleerd, puzzelstukjes vielen op hun plek, heb hier veel aan voor mijn verdere loopbaan.”
.

 

coaching

coaching op het werk

Ik begeleid mensen die op zoek zijn naar meer vervulling, energie  en blijdschap in hun werk.
Mensen die problemen ervaren in het contact met collega’s, leidinggevenden, of de organisatie op zich en daar beter mee willen leren omgaan. Mensen die werkdruk ervaren en het moeilijk vinden om aan te geven waar hun grenzen liggen. Mensen die twijfelen, stagneren, vastlopen of willen weglopen.

Ik werk met (creatieve ) oefeningen om naast het (oplossingsgerichte) denken ook andere lagen in je aan te spreken: verbeelding, creativiteit, onbewuste kennis, en emoties. Door dat je jezelf beter leert kennen en begrijpen ga je met mildere ogen naar jezelf kijken. Je handelt niet meer vanuit het gezag van een ander, maar vanuit eigen regie. Daardoor ben je beter in staat om te doen wat goed voor je is.

benikdat

Op maat

Er zijn ook mogelijkheden om workshops en trainingen op maat te geven m.b.t. persoonlijke bloei en communicatie. Bel of mail even voor een vrijblijvend gesprek.